Dagdroomtherapie
 
Het onbewuste is een opslagplaats voor beelden met een symbolische betekenis, maar ook van al onze herinneringen, zoals die aan vorige levens. Bij dagdroomtherapie gaat het om het doorleven van beelden – symbolen – die vaak beladen zijn met gevoelens en betekenissen. Het geeft een indringende en heldere kijk op onze innerlijke belevingswereld. Conflicten en trauma’s kunnen opnieuw beleefd worden en de “dromer” vindt toegang tot bronnen van eigen vitaliteit en creativiteit. 
Deze therapie is zowel voor volwassenen als ook voor kinderen geschikt. 
 


Kinderen

Kinderen zijn veel sensitiever dan volwassenen. Zij staan aan het begin van hun ontwikkeling. In
dat licht bezien is het heel zinvol om hen te helpen blokkades en belemmeringen uit de weg
te ruimen, zodat zij verder kunnen met hun levensopdracht. Door goed naar kinderen te
luisteren, hun gedragsveranderingen, angsten en onzekerheden serieus te nemen, kun je
hen d.m.v. dagdroomtherapie (en indien nodig) regressietherapie behandelen.
Het werken met kinderen gaat vaak heel soepel omdat hun linker hersenhelft minder
actief is dan bij volwassenen. Kinderen staan dichter bij herinneringen aan vorige levens en
ze zijn gevoeliger voor indrukken uit andere werkelijkheden.
Voor kinderen maak ik graag tijd.

Magnetiseren/Handoplegging

 D.m.v. magnetiseren wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam aangesproken en kunnen blokkades opgelost worden. Hierdoor kan de vitale levens-

energie weer vrij stromen en brengt het rust en harmonie in lichaam en geest. 
Magnetiseren is geschikt bij stress, spanningen, onrust, vermoeidheid, allerlei soorten pijnklachten, slaapproblemen, neerslachtigheid.

Magnetiseren is ook heel geschikt voor dieren.