Regressietherapie- en reïncarnatietherapie

Er is sprake van regressie als je in de trance een moment van vroeger beleeft. Onder regressietherapie valt ook reïncarnatietherapie, het teruggaan naar een vorig leven. Lichamelijke, psychische en/of emotionele klachten hebben vaak hun oorsprong in onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. De wortels van een probleem kunnen liggen in het huidige leven, bij de geboorte of in vorige levens. Tijdens de therapie help ik je deze onverwerkte ervaringen op te sporen. Door dit opnieuw te beleven kun je ontdekken hoe die ervaringen voor belemmerende patronen  hebben gezorgd. Een echte bevrijdende oplossing die tot catharsis (reiniging) leidt, is het herbeleven, begrijpen, aanvaarden en loslaten van het gebeurde. Hierbij wordt gebruik gemaakt van  een lichte trance. Ook hier gaat het om een inzichtgevende therapie.

Innerlijk kind werk

We dragen allemaal een of meer gekwetste, bange, beschadigde innerlijke kinderen in onszelf mee.
Met innerlijk kind werk ga je terug naar je kindertijd, je maakt contact met ervaringen en overtuigingen die je weerhouden om in je kracht te staan. Je herkent deze vervormingen en kunt ze transformeren en loslaten waardoor er meer energie, vitaliteit en levenslust vrij komt.